Chudy Wawrzyniec 2017 – zapisy otwarte

Chudy Wawrzyniec 2017 – zapisy otwarte

Kilka dni temu – 22.02.2017 otwarto zapisy na jeden z kultowych biegów w Beskidzie Żywieckim – Chudego Wawrzyńca (w wersji +50 oraz +80 – zależnie od Waszego wyboru w trakcie zawodów!) a także bieg towarzyszący czyli Małą Rycerzową. To tym razem krajowa propozycja biegu, z którego na pewno będziecie zadowoleni. Przyroda i widoki Beskidu Żywieckiego są niesamowite a dołączając do tego doskonałą (i sprawdzoną w boju!) organizację otrzymujemy zawody, które długo jeszcze będziecie mieć w pamięci.

Trasa 50+

Trasa 80+

Mała Rycerzowa

Harmonogram

Piątek

12:00 – 24:00 – Przyjmowanie uczestników w Bazie Zawodów w Ujsołach

14:00 – 24:00 – Praca Biura Zawodów w Ujsołach: rejestracja, wydawanie pakietów startowych. Praca Biura Zawodów, możliwość odebrania pakietu startowego na Małą Rycerzową

20:00 – Odprawa techniczna w szkole w Ujsołach (dotyczy tylko Chudego Wawrzyńca)

Sobota

2:45 – 3:30 – Praca Biura Zawodów dla spóźnialskich – na Starcie w Rajczy (Uwaga! Prosimy traktować to biuro rezerwowo, będzie tylko jedno stanowisko, ostatni pakiet wydajemy dokładnie o 3:30)

3:00 – 3:30 – Odjazdy busów z bazy w Ujsołach na start do Rajczy – chętni uczestnicy dostaną bilety na dojazd i będą musieli się zameldować na odjazd o wyznaczonej godzinie

3:50 – Powitanie zawodników na starcie

4:00 – Start biegu Chudy Wawrzyniec

8:00 – 10:15 Praca Biura Zawodów, możliwość odebrania pakietu startowego na Małą Rycerzową. Biuro przy starcie w Rajczy.

8:45 – 9:15 – Przewidywana godzina dotarcia zwycięzcy trasy „50+ km”

9:50 – Odjazd autobusu/autobusów z bazy w Ujsołach na start Małej Rycerzowej w Rajczy

10:30 – Start biegu Mała Rycerzowa

12:45 – 13:45 – Przewidywana godzina dotarcia zwycięzcy „80+ km”

15:00 – Limit trasy Małej Rycerzowej

15:00 –Dekoracja zwycięzców Małej Rycerzowej

20:00 – Limit trasy „50+ km” i „80+ km”

20:10 – Dekoracja zwycięzców

Niedziela

do godz. 11:00 – Opuszczenie bazy zawodów

Wyposażenie obowiązkowe:

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób, by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania – w pakiecie startowym),
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • dowód osobisty lub paszport,
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra (dla Małej Rycerzowej 0,5 litra).

Wyposażenie zalecane:

 • ubiór odpowiedni do pogody,
 • kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
 • apteczka osobista,
 • czołówka (latarka).

REGULAMIN ULTRAMARATONU CHUDY WAWRZYNIEC 2017

1. Charakterystyka ogólna

Ultramaraton Chudy Wawrzyniec ma charakter indywidualnego, liniowego (po wyznaczonej trasie) biegu górskiego (trasa wymagająca technicznie, 2 dystansy wybierane w trakcie biegu: nieco ponad 80 km i 3450 m przewyższenia lub nieco ponad 50 km i 2200 m pod górę  , limit ok. 16 h do 20:00), i będzie zwany dalej “Biegiem”. Odbędzie się 12 sierpnia 2017 roku w Beskidzie Żywieckim. Start w Rajczy ok. godziny 4:00. Maksymalna liczba zawodników: ok. 950. Start wymaga opłaty wpisowego wg cennika podanego na stronie zawodów.

Dokładna godzina startu zostanie podana tuż przed zawodami, ponieważ Bieg przecina tory i musimy dopasować się do rozkładu jazdy PKP, który nie jest jeszcze znany.

2. Uczestnictwo

Bieg jest dostępny dla osób pełnoletnich. Aby wystartować należy zarejestrować się na stronie biegu. Rejestracja oraz wpłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

3. Wyposażenie

W trakcie trwania całych zawodów należy posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być kontrolowane, a stwierdzenie braków może skutkować naliczeniem kary czasowej dla zawodnika. Na wyposażenie obowiązkowe składa się 5 elementów:

 • numer startowy (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania – w pakiecie startowym),
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • dowód osobisty lub paszport,
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra (dla trasy Małej Rycerzowej 0,5 litra).

4. Zasady obowiązujące na trasie

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać  odnotowany na wszystkich (przynależnych do danego dystansu) punktach kontrolnych znajdujących się na trasie. Troska o bycie odnotowanym leży po stronie zawodnika.

Na trasie biegu będą wyznaczone limity czasu, których przekroczenie skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika.  Wyznaczony zostanie limit na pokonanie całej trasy, osobne limity na poszczególnych punktach kontrolnych oraz limit wejścia na długą trasę.

 „Suport” jest zakazany.  Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich oraz wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Jedzenie i picie można uzupełniać korzystając z punktów żywieniowych oraz schronisk górskich.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza:  porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, palenie ognisk itp.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani!

5. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność i rezygnacje

Rejestrując się na Bieg zawodnicy tym samym potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz że biegną na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów ani zarządcy terenów w postaci PGL LP. Stwierdza się zatem, że PGL LP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas trwania imprezy.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator nie zapewnia transportu do bazy dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja.
Rezygnacja w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

W trakcie początkowego odcinka biegu zawodnicy dwukrotnie przecinać będą tory czynnej linii kolejowej (na ok. 1,7 km i 4,1 km trasy). Godzina startu biegu jest dobrana tak by według rozkładu jazdy, zawodnicy mieli ok. pół godziny na pokonanie tego odcinka bez zagrożenia zatrzymania przez pociąg. Zawsze jednak może zdarzyć się pociąg poza rozkładem. W takim przypadku zawodnicy mają bezwzględny obowiązek zatrzymania się i przepuszczenia pociągu.

6. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze panie i najszybsi panowie obecni na ceremonii dekoracji, zostaną nagrodzeni.

7. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
 • przygotowaną trasę,
 • pomiar czasu,
 • ograniczoną liczbę noclegów w warunkach turystycznych,
 • transport z bazy na start,
 • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych,
 • posiłek regeneracyjny po biegu (standardowy lub wegański),
 • numer startowy,
 • mapę z zaznaczoną trasą,
 • nagrody rzeczowe (o łącznej puli co najmniej 12 000 zł) co najmniej dla sześciu  najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
 • trofea dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
 • cyfrowy certyfikat ukończenia biegu (dla chętnych do pobrania on-line po zawodach),
 • dodatkowe upominki do zdobycia podczas dekoracji zwycięzców,
 • obsługę foto,
 • pamiątkowe opaski na rękę dla osób, które ukończą bieg,
 • w miarę pozyskania sponsorów dodatkowe gadżety od partnerów biegu,
 • wspaniałe widoki Beskidu Żywieckiego.

UWAGA! Tak jak w poprzedniej edycji, również w tym roku fundusze przeznaczane zwykle na medale zostaną przekazane lokalnym organizacjom non-profit przyczyniającym się do rozwoju sportu w regionie. Wbiegając na metę nie dostaniesz medalu, ale przekażesz 10 zł na dobry cel.

8. Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

9. Organizator

Bieg organizuje zespół w składzie:
Krzysiek Dołęgowski
Adam Foland
Tomek Krawczyk
Magda Krawczyk
Magda Ostrowska-Dołęgowska

Współpraca:
Urząd Gminy Rajcza
Urząd Gminy Ujsoły
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Nadleśnictwo Ujsoły
Gminny Ośrodek Kultury Ujsoły
Gminny Ośrodek Kultury Rajcza

Kontakt:

Strefa Zmian s.c.
ul. Stryjeńskich 19 lok. 16U
02-791 Warszawa

www.chudywawrzyniec.pl

www.facebook.com/ChudyWawrzyniec

chudywawrzyniec@gmail.com
tel. 668 463 933

10. Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Wszelkie dodatkowe informacje o Biegu oraz o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów: www.chudywawrzyniec.pl lub w komunikacie technicznym przed zawodami.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Wszystkie informacje oraz zdjęcia pochodzą ze strony organizatora.

Zapisy oraz wszelkie informacje dostępne na stronie: www.chudywawrzyniec.pl

 

Translate »