Rijeka Marathon – wywiad z organizatorem [PL + ENG]

Rijeka Marathon – wywiad z organizatorem [PL + ENG]

Chorwacja od lat jest jedną z najczęściej wybieranych przez Polaków destynacji wakacyjnych. Doceniamy piękne wybrzeże, pewną pogodę, łatwość w komunikacji i akceptowalne ceny.  Już 22 kwietnia – czyli za kilka dni odbędzie się 3 edycja Rijeka Maratonu, z tej okazji zapraszam do przeczytania krótkiego wywiadu z Zoranem Medvedem – organizatorem zawodów!

Piotr Szałaśny: W tym roku odbędzie się trzecia edycja maratonu w Rijece – skąd pomysł na organizację biegu na 42 km właśnie w tym mieście?

Zoran Medved: Lekkoatletyka to królowa wszystkich sportów, a maraton jest jej najwyższą formą. To szczyt indywidualnych osiągnięć dla każdego atlety i inspirujące wyzwanie dla nas jako organizatorów. Każde duże miasto ma swój maraton, ma go więc także Rijeka. Jako jej dumni mieszkańcy wierzyliśmy, że Rijeka zasługuje na takie wydarzenie i tak się wszystko zaczęło. Po 17. latach sukcesów w organizacji półmaratonu i sztafety, Rijeka była w końcu gotowa, by stać się gospodarzem pierwszego maratonu w 2016 roku. Bardzo szybko został uznany za wydarzenie wysokiej jakości, a w tym roku z dumą poprowadzimy 3. edycję z udziałem 300 lekkoatletów z całego świata. Nie zapominajmy, że Rijeka to Europejska Stolica Kultury 2020, nie ma więc lepszego sposobu, by promować jej kulturę, architekturę, historię i ogólną atmosferę, niż przebiegając przez nią.

P.Sz.: Trasa biegu blisko linii brzegowej na pewno jest zachęcająca dla biegaczy – jakie atuty posiada maraton w Rijece? Dlaczego zawodnicy mieliby zdecydować się na bieg właśnie w tym miejscu?

Z.M.: To prawda, Rijeka jest miastem nadbrzeżnym, położonym w sercu Zatoki Kvarner. Trasy biegowe są poprowadzone wzdłuż wybrzeża, dostarczając gościom pięknych widoków, jak również świeżego morskiego powietrza. Poza świetnym pomysłem na wiosenne ferie, są także inne powody, by wybrać Rijeka Marathon; wystarczy wymienić przyjazne biegaczom i profesjonalne środowisko biegu, ultra bezpieczne i czyste trasy bez ruchu ulicznego – mamy Pięciogwiazdkowy Certyfikat przyznany przez European Athletics Quality Road Race, a nasze trasy zostały dokładnie zmierzone przez urzędników AIMS (The Association of International Marathons and Distance Races,, Stowarzyszenie Międzynarodowych Maratonów i Biegów Ulicznych). Tym, którzy zdecydują się wziąć udział w naszym wydarzeniu, możemy obiecać świetny bieg i dużo zabawy.

P.Sz.: Jak duże do tej pory było zainteresowanie zawodników z Polski? Czy koncentrujecie się na biegaczach krajowych czy zagranicznych?

Z.M.: Z radością witamy zarówno biegaczy z naszego kraju, jak i z zagranicy. Chorwaci wciąż przeważają liczebne nad biegaczami międzynarodowymi, jednak najnowsze trendy pokazują, że może się to zmienić w najbliższej przyszłości. Polacy rzadko gościli u nas w poprzednich latach, ale na szczęście w tym roku zebrała się grupa – jak do tej pory – 8 biegaczy z Polski, głównie z Klubu SBD Energetyk Rybnik. Wierzymy w to, że kiedy raz zasmakują w Rijeka Marathon, będą wracali, przyciągając jeszcze więcej swoich biegających znajomych.

P.Sz.: Jakie atrakcje czy też nowości przygotowujecie na tegoroczną edycję zawodów?

Z.M.: Tutaj nigdy nie chodziło wyłącznie o bieganie, ale bardziej o doświadczenie, smakowanie i radość. Rijeka Marathon jest częścią Rijeka Run Festival of Sport and Recreation, na który składają się bieg charytatywny, biegi dla dzieci, wyścig dla osób z niepełnosprawnościami, bieg po schodach, prezentacja różnych sportów, expo, koncerty z muzyką na żywo, doskonałe jedzenie i jeszcze lepsze wibracje. W zeszłym roku mieliśmy ponad 15.000 uczestników we wszystkich wyścigach i co najmniej tyle samo kibiców.

P.Sz.: Jakie są Wasze aspiracje jako biegu maratońskiego/półmaratońskiego?

Z.M.: Zaledwie kilka lat temu niewiele osób wierzyło w to, że Rijeka Marathon tak szybko wydostanie się poza lokalne ramy i stanie się rozpoznawalny na świecie i szanowany. Skoro już dotarliśmy do tego punktu, naszym celem jest utrzymanie wysokiej jakości  przy równoczesnym wzroście i rozwoju. Naszą następną misją jest osiągnięcie statusu regionalnego lidera w dziedzinie maratonów. Mamy przepiękny deptak wzdłuż brzegu morza, który chcielibyśmy włączyć do maratonu. Kiedy uda się to osiągnąć, będziemy mieli najpiękniejszą i najbardziej inspirującą trasę biegową.

[ENG]

Piotr Szałaśny: The third edition of Rijeka Marathon will take place this year. Why did you choose 42k run in this city?

Z.M.: Athletics is the queen of all sports and Marathon is the ultimate athletic discipline. It is the pinnacle of individual sport achievement for every athlete, and inspiring challenge for our organisation team. Each major city has its own marathon, so does Rijeka. Being a proud citizens we believed Rijeka deserves such a great marathon event and that’s how it all begins. After 17 years of more than successful half-marathon and relay race organization, city of Rijeka was finally ready to host the very first marathon race in 2016. It was recognized as a high quality sport event very quickly, and now we proudly run a third edition with 300 athletes from all over the world. Should we mention Rijeka as an European capital of culture in 2020, there is no better way to promote its culture, architecture, history and overall atmosphere – than to run through it.

P.Sz.: The run is going next to the coastline, which is sure tempting for runners. What are the biggest advantages of the run in Rijeka? Why should runners decide to participate in this exact run?

Z.M.: That’s correct, Rijeka is a coastal city, situated in the heart of Kvarner Bay. Running routes are bound to the coast, providing its guests an amazing seaside view, or at least briny smell in the fresh air. Beside spring vacation experience, there are other strong reasons to choose Rijeka Marathon, such as competitive and professional race environment, ultra safe and clean trails without traffic – we hold 5 stars race certificate by European Athletics Quality Road Race, and our tracks have been accurately measured by AIMS officials (The Association of International Marathons and Distance Races). To those who decide to participate, we can promise a wonderful run and so much fun.

P.Sz.: How many Poles have participated in the run up to now? Are you more focused on Croatian runners, or ones from abroad?

Z.M.: We happily and generously welcome same domestic as abroad runners. International runners are still outnumbered by Croatians but the current trend shows it could be switched in the near future. Poles were our rare guests in previous years, but luckily this year we do have a group of 8 Polish runners so far, mainly from the SBD Energetyk Rybnik club. We believe that once they experience Rijeka, they will keep coming back, bringing even more running friends.

P.Sz.: Are you planning some attractions or novelties for participants in this edition?

Z.M.: It has never been about running only, but so much more to experience, taste and enjoy. Rijeka Marathon is held as part of Rijeka Run Festival of Sport and Recreation that includes charity race, childrens race, race for disabled, stairs climbing race, presentation of variety sports, sport equipment expo, live music concerts, great food and even greater vibes. Last year we had more than 15.000 people participating in all races and at least that much of the spectators.

P.Sz.: What are your ambitions as marathon/half-marathon run?

Z.M.: Only few years ago not many could claim Rijeka Run is going to outgrow local framework so quickly and become internationally recognized and respected. Once we evolved to this point, we aim to keep high quality level while growing and developing. Our next mission is to reach status of the region marathon leader.  We have a stunning lungomare (seaside walk) that we plan to harness for the marathon. Once we do that, we’ll have the most beautiful and inspiring running track.

Oficjalna strona biegu: www.rijeka.run

Zdjęcia: materiały organizatora + oficjalny Facebook Rijeka Run

Translate »