Scenic Trail 2020 – wywiad z organizatorem [PL + ENG]

Scenic Trail 2020 – wywiad z organizatorem [PL + ENG]

Zapraszam do przeczytania krótkiej rozmowy z pomysłodawcą oraz głównym organizatorem jednego z najbardziej popularnych biegów górskich w Szwajcarii – Aaronem Rezzonico, który jest odpowiedzialny za bieg Scenic Trail w okolicach Lugano (gdzie wybieram się w przyszłym roku).

[PL]

Piotr Szałaśny: W przyszłym roku odbędzie się 7. edycja Scenic Trail. Możesz powiedzieć coś więcej o historii biegu? Kto był pomysłodawcą? Jak wyglądała pierwsza edycja?

Aaron Rezzonico: Pierwsza edycja narodziła się jako mój pomysł. Wzięło w niej udział zaledwie 178 biegaczy, którzy mieli do dyspozycji tylko jedną 50 km trasę – bieg dopiero raczkował. Poprosiłem przyjaciół i rodzinę, żeby pomogli w punktach odżywczych, zaś oznaczenie całej trasy wykonaliśmy przy pomocy małych flag… Mimo wszystko uczestnikom bardzo się podobało, a ja dostrzegłem drzemiący w tym biegu potencjał. Podczas drugiej edycji liczba biegaczy wzrosła do ponad 500, a trasy były tylko dwie. W 2019 roku mieliśmy 2700 zarejestrowanych uczestników z 60 krajów i 5 tras do dyspozycji.

P.Sz.: Alpy to wyjątkowe miejsce – czy możesz polecić inne atrakcje dla uczestników poza samym biegiem?

A.R.: Cóż, Szwajcaria jest znana jako piękny kraj. Południowa Szwajcaria najbardziej słynie z doskonałego połączenia jezior i gór oraz zapierających dech w piersiach widoków, jakimi można cieszyć się na szczytach. Najbardziej wysunięty na południe region Szwajcarii jest włoskojęzyczny. Mamy wiele bogactw naturalnych, ale znamy się również na kuchni i dobrych winach.

P.Sz.: Co jest największym wyzwaniem podczas organizacji wydarzenia w Alpach? Jak wiele osób jest zaangażowanych w organizację?

A.R.: Bardzo trudno jest wyznaczyć trasy, oznaczyć je w trwały sposób tak, by ludzie mogli testować je przez cały rok. Warunki pogodowe, szczególnie zimą, są dość ciężkie, więc nie da się pracować na trasach przez ok. 4 miesiące. Z drugiej jednak strony, kiedy pogoda jest w porządku, bardzo trudno dotrzeć do niektórych punktów, ponieważ nie ma dostępnych dróg. Z tego powodu pracując w tych odległych rejonach, musimy przewozić narzędzia przy pomocy helikoptera… Nie jest to tanie rozwiązanie.

P.Sz.: Czy uczestnicy mogą spodziewać się jakichś zmian lub nowości w porównaniu do wcześniejszych edycji?

A.R.: W porównaniu do edycji 2019, w 2020 będziemy oferowali trasę M100 (167 km, 11600 m+), zahaczającą o najbardziej odległą dolinę tu na południu. Żyją tam wilki, jelenie i inne dzikie zwierzęta. Krajobrazy są niesamowite, a trasy bardzo trudne. Z tego powodu spodziewamy się, że zwycięzca nie dotrze do mety wcześniej, niż po 24 godzinach.

P.Sz.: Czy Scenic Trail jest popularny wśród Polaków? Czy postrzegasz Polaków jako atrakcyjną grupę docelową zainteresowaną bieganiem ultra?

A.R.: Biegło u nas kilku Polaków, czekamy na więcej uczestników z Polski. Tanie połączenia lotnicze i możliwość szybkiego przemieszczania się sprawiają, że polscy turyści i biegacze to interesująca grupa docelowa. Polska to piękny kraj, podobnie jak Szwajcaria i jestem pewien, że nikt nie będzie rozczarowany.

[ENG]

Piotr Szałaśny: 7th edition of Scenic Trail run will be held next year. Can you tell something more about the story behind the run? Who’s idea was that? How did the first edition look like?

Aaron Rezzonico: The first edition was born on my idea and with 178 runners and just one 50Km track was a very embryonal race. I asked friends and family to help at the checkpoints, the marking was done entirely by small flags… But people loved it and I understood the potential of it. In the second edition number raised to over 500 with just two tracks… During the 2019 edition we had 2700 registrations from 60 Countries on 5 tracks.

P.Sz.: Alps are very special place – can you recommend some additional attractions for participants, except from the run?

A.R.: Well, Switzerland is nown to be a beautiful Country. Southern Switzerland is especially known for the perfect combination of lakes and mountains and the stunning views you can see from the tops. The southernmost corner of Switzerland is Italian speaking region. We have a loto of Natural wonders but also culinary know how and very renamed wines.

P.Sz.: What’s the hardest part of organising an event in Alps? How many people are engaged in organisation?

A.R.: It is very hard to scout the tracks, mark them with permanent markings (so that people can try the tracks all year round). The weather, especially in Winter is quit tough and so you cannot work on the race paths for about 4 months. On the other hand, when weather is ok, it is very difficult to reach some points as there aro no roads available. That’s why, when working in those remote areas we need to fly tools by helicopter…. And that’s not cheap at all.

P.Sz.: Can participants expect any changes or novelties, comparing to earlier editions?

A.R.: Compared to 2019 in 2020 we are offering a M100 (167Km and 11600m) touching one of the moste remote valley here in the South. Some wolves live in the area together with deer and other wildlife. The landscapes are impressive and the trails very tough. That’s why we expect the winner not before 24h after the start.

P.Sz.: Is Scenic Trail is popular amongst Polish people? Do you perceive Poles as attractive target audience, interested in ultra trails?

A.R.: We had several polish runners and we look forward to have more. The cheap airfare and the possibility to move around very easily make polish tourist and runners a very interesting target. Poland is a beautiful Country and so is Switzerland and I am sure that no one will be disappointed.

Zdjęcia: Oficjalny profil FB Scenic Trail

Translate »