1. Kobiórski Bieg Bez Celu

1. Kobiórski Bieg Bez Celu

Zapraszamy na bieg amatorski w ramach Dni Kobióra – 1. Kobiórski Bieg Bez Celu.
Zapraszamy wszystkich, długość trasy to ok. 10 km dla biegaczy i ok. 5 km dla uprawiających nordic walking. Pobiegniemy głównie leśnymi drogami, start i meta na boisku Leśnika w Kobiórze.
plakat bieg

REGULAMIN
I. CEL IMPREZY (a jednak):
1. Popularyzacja biegania i nordic walking jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla każdego.
2. Promocja Gminy Kobiór.

II. ORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
2. Gmina Kobiór z Gminnym Domem Kultury

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA:
1. Bieg odbędzie się 31 maja 2014
2. Biuro zawodów  start i meta znajdują się na stadionie Leśnika w Kobiórze przy ul. Centralnej 117
3. Godzina startu: 16:00
4. Długość trasy: bieg 10 km, nordic walking 5 km
5. Trasa posiada nawierzchnię: asfalt, w większości dukty leśne
6. Pomiar czasu będzie dokonywany ‘ręcznie’ przez organizatora, wyniki zostaną ogłoszone po biegu oraz opublikowane w internecie.

IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu mogą  uczestniczyć zawodnicy bez limitu wieku. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić podczas rejestracji pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
2. Zawodnicy dokonując rejestracji oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków regulaminu zawodów.
4. Nie ma opłaty za start w biegu.
5. Rejestracja odbywać się będzie od godziny 15:15 w miejscu startu biegu.
6. Organizator zapewnia.
-wodę w trakcie i po biegu
-pamiątkowy medal i dyplom

V. ZGŁOSZENIA
1. Przyjmowanie zgłoszeń do zawodów oraz odbiór numerów startowych odbywać się będzie w dniu biegu w godzinach 15:15 – 15:55 w miejscu startu biegu.

VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE
1. Jedna kategoria ‘Open‘
2. Losowanie nagród wśród uczestników biegu

VI. PROGRAM BIEGU
15:15 – 15:55   otwarcie Biuro Zawodów i wydawanie numerów startowych
16:00 start biegu
17:30 rozdanie nagród i zakończenie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania imprezy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
2. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
3. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe
4. Numery startowe muszą być w czasie biegu widoczne i przypięte do koszulki na klatce piersiowej
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

Translate »