Fjällräven wspiera Program Klimatyczny Narodów Zjednoczonych, licząc na udaną współpracę z branża modową

Fjällräven wspiera Program Klimatyczny Narodów Zjednoczonych, licząc na udaną współpracę z branża modową

Fjällräven jako wiodąca marka outdoorowa już od dłuższego czasu jest świadoma wpływu branży na środowisko naturalne. Dlatego zrównoważony rozwój i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko są priorytetami we wszystkich obszarach działalności firmy. Pojawiająca się właśnie możliwość współpracy na rzecz klimatu w ramach branży modowej to ważny krok we właściwym kierunku.

„Zmiany klimatyczne stały się powszechnym i naprawdę palącym problemem. Najwyższy czas, aby branża połączyła siły i wspólnie, również przez edukację konsumentów, podjęła działania mające na celu zatrzymanie tych dramatycznych procesów” – mówi Christiane Dolva Törnberg, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju we Fjällräven.

Inicjatywa Fashion for Climate Action (pol. Moda dla Klimatu) wynika wprost z zapisów Karty działań przemysłu modowego na rzecz klimatu (org. Fashion Industry Charter for Climate Action). Jej sygnatariuszami są wiodące marki modowe, sprzedawcy detaliczni, organizacje skupiające dostawców i inne podmioty, które chcą wspólnie zająć się analizą wpływu działalności branży modowej na klimat w całym łańcuchu wartości. Wszyscy podpisani pod Kartą zadeklarowali gotowość do zaangażowania się w rozwiązanie problemu zmian klimatycznych i zacieśnienia współpracy w ramach branży modowej na rzecz zneutralizowania negatywnego wpływu sektora na środowisko. Poprzez zestaw 16 zasad, celów i zobowiązań inicjatywa zakłada, zgodnie z Porozumieniami Paryskimi osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarniach do powietrza do 2050 r.

„Od dłuższego czasu we Fjällräven dążymy do osiągnięcia podobnych celów, tworząc plany, kreśląc wizje i podejmując konkretne działania” – kontynuuje Christiane Dolva. „Aby przenieść je na kolejny poziom i szybciej dostrzec pozytywne rezultaty, potrzebny jest jednak zbiorowy wysiłek. Podpisując Kartę Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, chcemy przyczynić się do przyspieszenia walki z niekorzystnymi procesami, pokazać nasze zaangażowanie i dzielić się w branży naszą wiedzą i doświadczeniem”.

Produkty Fjällräven są tworzone z myślą o wieloletniej trwałości oraz w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Materiały pochodzą z możliwie najlepiej sprawdzonych źródeł, zawsze uwzględniany jest dobrostan zwierząt i zrównoważony rozwój społeczny. Marka nieustannie śledzi rozwój nauki oraz reakcje przemysłu na zmieniający się klimat i odpowiednio dostosowuje do nich działalność biznesową. Oznacza to również podjęcie z innymi podmiotami wspólnych działań, które pozwolą sprostać wyzwaniu, jakim jest zobowiązanie do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przykładem takiej współpracy jest zarówno lokalna inicjatywa szwedzkiego przemysłu tekstylnego na rzecz klimatu, jak i zaangażowanie marki Fjällräven w ogólnoświatową inicjatywę ONZ − Global Compact.

Fjällräven ma nadzieję, że działania te i zaangażowanie Program Klimatyczny ONZ zainspirują klientów, społeczności oraz rządy do bardziej ambitnego podejścia do kwestii zmian klimatycznych i do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia klimatu o 1,5° C.

Więcej informacji na temat marki znajdziesz na stronie: www.fjallraven.com

Profil marki na Facebooku: @FjallravenPoland

Translate »