Snow PR – Pierwsza agencja w Polsce neutralna klimatycznie

Snow PR – Pierwsza agencja w Polsce neutralna klimatycznie

SNOW PR – butikowa agencja komunikacyjna i eventowa – jako w pierwsza w Polsce podjęła zobowiązanie klimatycznej neutralności, przystępując oficjalnie do inicjatywy Climate Neutral Now prowadzonej pod egidą agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. Agencja deklaruje kontrolę, redukcję oraz offset emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością, a także wdraża nowe rozwiązania dla swoich klientów.

Climate Neutral Now to inicjatywa integrująca firmy, organizacje rządowe i pozarządowe oraz obywateli z całego świata w ich wysiłkach na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej na koniec bieżącego stulecia zgodnie z założeniami Porozumienia paryskiego.

Agencja SNOW PR powstała 15 lat temu z pasji do sportów śnieżnych. Z czasem nasz zakres usług oraz klientów ewoluował w kierunku szeroko pojętego zdrowego i zrównoważonego stylu życia oraz sportu. To, co łączy pracowników, klientów oraz konsumentów korzystających z promowanych produktów i usług to czerpanie przyjemności z bliskości natury. Jako agencja komunikacji marketingowej i eventowa chcemy nie tylko nagłaśniać wysiłki podejmowane przez marki, z którymi pracujemy, ale także iść krok dalej i aktywnie przyczyniać się do tego, by przyszłe pokolenia mogły doświadczać piękna przyrody – mówi Marta Lesiewska, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu w SNOW PR.

Realizacja zobowiązania będzie miała trzy wymiary. Pierwszy, podstawowy, to mierzenie śladu węglowego wynikającego z działalności firmy, jego ograniczanie oraz kompensacja tego, czego nie uda się wyeliminować poprzez bezpośredni zakup jednostek CER w projektach certyfikowanych przez UNFCCC, które zostały wybrane przez pracowników agencji.
W praktyce oznacza to dokładną analizę m.in. zużycia energii, ogrzewania, wybieranego rodzaju transportu przez pracowników, odpowiedniego zarządzania przesyłkami kurierskimi czy decyzji związanych z podróżami służbowymi.

Drugi, to minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko w ramach realizowanych usług i edukacja Klientów w tym zakresie.

Uważamy, że każde działanie ma znaczenie, więc koncentrujemy się na wszystkim, na co mamy wpływ. Zaczynając od tego jak funkcjonuje biuro, poprzez to, jakich wyborów dokonujemy, realizując poszczególne projekty, aż po obszar planowania strategii i rekomendacji naszym klientom konkretnych rozwiązań. W naszym przypadku pierwszeństwo będą miały zawsze rozwiązania pozwalające nam zminimalizować negatywny wpływ na środowisko,
a mające pozytywny wpływ np. na społeczność lokalną. Choćby w przypadku produkowanych przez nas wydarzeń wpłynie to np. na wybór lokalizacji, cateringu, będzie oznaczało
maksymalne ograniczenie ilości powstających odpadów i ich segregację, czy szukanie alternatywnych form brandingu –
tłumaczy Jacek Będkowski, Partner i Account Director w Snow PR.

Trzeci, to działania edukacyjne poprzez warsztaty i usługi konsultingowe dla uczestników rynku. Zależy nam, by naszym doświadczeniem z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu oraz odpowiedzialnej organizacji wydarzeń dzielić się z innym agencjami, stowarzyszeniami branżowymi czy działami zakupów. Widzimy duże zapotrzebowanie związane z systematyzacją wiedzy w tym zakresie – dodaje Marta Lesiewska.

Zobowiązanie zostało przyjęte do końca 2023 z możliwością przedłużenia.

Więcej informacji:

SNOW PR: www.snowpr.pl

Marta Lesiewska, Partner, marta.lesiewska@snowpr.pl

CLIMATE NEUTRAL NOW: https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now

 

Translate »